Err

LEGALE KENMERKEN


www.fietsdrager-easyin.com

1er novembre 2016

De onderneming :

De site www.fietsdrager-easyin.com  is de exclusieve eigendom van de maatschappij EASYN EUROP SASU met een kapitaal van 1000 euros ingeschreven in de Handelsregister van Meaux onder de referentie nummer KBIS RCS 823 856 521 000 13 Kode NAF 4531Z, waarvan se sociale zetel is gevestigd op 10, rue de cercle des poètes-77144 MONTEVRAIN-France .

Telefon; 33(0)6 07 04 01 49

E-mail: [email protected]

Voorzitter: Stéphane-Laurent GARNIER

De aktiviteit

De onderneming EASYIN EUROP SASU heeft als hoofdaktiviteit het verkoop van fietsdragers EASYIN inbegrepen alles wat er bijhoort.

De Internet site

De site www.fietsdrager-easyin.com is een lucratieve site voor elektronische handel waarvan de toegang vrijblijvend gebeurt via Internet.

Hij is exclusief bestemd voor privé gebruikers.

Hij is in het Nederlands, en biedt aan zijn klanten de mogelijkheid aankopen te doen in een ergonomisch en vriendschappelijke sfeer ; dit geldt voor alles wat te maken heeft met de fiets

De site www.fietsdrager-easyin.com is veilig gesteld door

Le Crédit du Nord

FIA-NET

Atos Origin

De onderneming EASYIN EUROP SASU eigenaar en uitbater van de site www.fietsdrager-easyin.com heeft de volledige declaraties afgelegd bij de CNIL, onder de referentie NS48-n°2014183

De site www.fietsdrager-easyin.com is door de maatschappij OXATIS NV 171, Chemin de la Madrague Ville-Immeuble Acropolis-13002 -France genesteld.

Beveiliging van persoonlijke Gegevens

Déclaratie CNIL n°48-2014183

Het geheel van de maatregels voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens zijn genomen.

Zich richten tot de Algemene Voorwaarden Van Verkoop &12.2 &12.3 &12.4&12.5.

Recht van intellectuele eigendom

1. De elementen eigenaar van de onderneming EASYIN EUROP SASU zoals de website, de merken, tekeningen, modellen, beelden teksten evenals het produktdesign behoren tot de exclusieve eigendom van de maatschappij  EASYIN EUROPE.De beelden en delen van beelden, als van sfeer, aanwezig op de site www.fietsdrager-easyin.com blijven de eigendom van de onderneming Easyin Europ, als rechten van auteurs en intellectueel eigendom in de hele wereld. Easyin EUROP zal alle stappen ondernemen om haar rechten te beveiligen en zijn rechten laten gelden, inclusief de rechten door een contract doorgegeven.

Het geheel van de beelden maakt deel uit van de gereserveerde rechten en wie een copie of wie de beelden zou gebruiken zal achtergevolgd worden door het gebruik van alle wettelijke middelen.

  1. De huidige algemene voorwaarden van Verkoop kunnen in geen elk geval een cessie van de desbetreffende rechten betekenen, die behoren in hun geheel tot de eigendom van EASYIN EUROP (klank, beelden, foto's, teksten,artistieke werken, softwares, werken , logo's...)

  1. Elk bezoeker van de site mag in geen elk geval schade brengen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, aan de eigendomsrechten van de onderneming EASYIN EUROP of één van haar partners.

Links

De site bevat enkele élektronische links met andere sites ( Crédit de Nord, FIA-NET,Atos origin,Paypal,COLISSIMO, GOOGLE, AMAZON, e_BAY...)

Deze links hebben als functie de bezoekers en klanten te helpen gedurende hun surfing, en zijn door EASYIN EUROP en haar partners beveiligd.

Easyin EUROP zal niet verantwoordelijk kunnen gemaakt worden door schadelijk gebruik van een derde persoon.